suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pukkilan kunta

Perusopetuspalvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Pukkilan kunnassa on yksi alakoulu: Kirkonkylän koulu. Koulussa järjestetään myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulun yhteydessä toimii lisäksi kaksi kunnan esiopetusryhmää, joiden yhteydessä järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta esiopetusikäisille lapsille.

Alakoulusta yläkouluun Pukkilasta siirrytään pääsääntöisesti Askolaan, jonka kanssa kunnalla on sopimus yläkouluyhteistyöstä. Oppilaat voivat hakeutua yläkouluun myös muualle, mutta siihen tarvitaan koulun sijaintikunnan lupa. Mikäli oppilas käy yläkoulua muussa kunnassa kuin Askolassa, huolehtivat huoltajat itse lastensa koulumatkakustannuksista.

Lukiota pukkilalaiset käyvät tavallisesti Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa tai Porvoossa. Lähimmät ammattioppilaitokset ovat Askolassa, Mäntsälässä, Orimattilassa, Porvoossa ja Lahdessa.

Opetus- ja kasvatustyössä koulumme opettajilla ja ohjaajilla on tukenaan moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja.

Koulukuraattorin sekä koulupsykologin palvelut ostamme Orimattilan kaupungilta. Kouluterveydenhoito järjestetään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) toimintana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPukkilan kunta, Askolan kunta
Palvelusta vastaaPukkilan kunta
Alue Askola, Pukkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pukkilan kunta
Päivitetty: 20.8.2020