suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vöyrin kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Vöyri
  • Julkinen palvelu

Perusopetus on 1.–9. luokilla annettavaa opetusta. Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Tervetuloa monipuoliseen koulutukseemme. Meillä on eri puolilla kuntaa pieniä ja keskisuuria kouluja vuosikurssien 1-6 opetusta varten. Tarjoamme myös suomenkielistä perusopetusta vuosiluokkien 1-6 oppilaille Oravaisten suomenkielisessä koulussa ja Petterinmäen koulussa. Vöyrin koulukeskuksessa on Tegengren -koulu vuosiluokkien 7-9 opetusta varten ja Vöyrin yhteislukio/urheilulukio.

Vuosiluokkien 7-9 suomenkieliset oppilaat hankkivat koulutuksen suomenkielisten naapurikuntien kouluissa.

Panostamme paljon koulujen väliseen yhteistyöhön.

Koulut toimivat monikulttuurisesti ja edistävät maahanmuuttajaoppilaiden integroitumista kuntaan.

Perusopetuksessa on oppilaita kaikkiaan runsaat 500.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVöyrin kunta
Palvelusta vastaaVöyrin kunta
Alue Vöyri
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Vöyrin kunta
Päivitetty: 25.11.2020