suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Vesilahdessa esi- ja perusopetusta järjestetään Vesilahden yhtenäiskoulussa sekä Narvan ja Ylämäen kouluilla. Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan vain Vesilahden yhtenäiskoululla (luokat 1-9).

Oppilaalle osoitetaan lähikouluperiaatteen mukaan koulu

  • johon tällä on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt matka
  • jonne kuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä tai muuta olemassa olevaa koulukuljetusreitistöä käyttäen

Lapselle on mahdollista hakea myös toissijaista oppilaspaikkaa kunnan muusta koulusta. Toissijaisella oppilaspaikan hakijalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai kyyditysavustukseen. Kuhunkin kouluun voidaan ottaa lisäoppilaita, jos kyseisen luokka-asteen opetusryhmässä on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistysjohtaja.

Esi- ja perusopetuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmaan. Esi- ja perusopetus noudattavat samoja työ- ja loma-aikoja.

Toimi näin

Vesilahden kunnassa perusopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kunnan nettisivuilla olevalla lomakkeella. Ilmoittautumisohjeet lähetetään esikoululaisten huoltajille postitse tammikuussa.

Kuntaan muuttavien oppilaiden huoltajat hakevat huollettavalleen oppilaspaikkaa kunnan nettisivuilla olevalla lomakkeella. Kuntaan muuttavien oppilaiden huoltajat saavat Wilma-tunnukset ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 1.10.2021