suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Varkauden kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Varkaus
  • Julkinen palvelu

Sivistystoimen hallinto määrittelee vuosittain tammikuussa väestörekisterin perusteella kunkin tulevan perusopetuksen ensimmäisen luokan lähikoulun ja ilmoittaa siitä oppilaan huoltajalle. Lähikoulua määriteltäessä tavoitteena ovat pedagogisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiset opetusryhmät kussakin perusopetuksen koulussa. Päätöksen ensisijaisesta koulupaikasta tekee sivistysjohtaja.

Toimi näin

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle sijoittuvan ja kesken lukuvuotta Varkauteen muuttavan oppilaan huoltaja ottaa yhteyttä sivistystoimeen koulupaikan määräämiseksi.

Jos oppilas muuttaa omassa kunnassa lähikoulun alueelta alueelle, jonka lähikouluksi määritellään toinen koulu, voi huoltaja anoa oikeutta käydä kyseistä koulua lukuvuoden loppuun asti ao. koulun rehtorilta. Mahdollisen myönteisen päätöksen myötä päättyy oppilaan mahdollinen oikeus maksuttomaan kuljetukseen, koska kyseessä on oppilaaksi otto toissijaiseen kouluun.

Musiikkiluokille hakeminen

Oppilaat hakevat musiikkiluokalle 2. vuosiluokan keväällä tammikuussa. Hakemuksen saa omasta oppilaitoksesta. Helmikuussa hakijat osallistuvat musiikkiluokkien ja Soisalo-opiston opettajien pitämiin testeihin. Pääsykokeen perusteella pääsee myös opiskelemaan soittoa Soisalo-opistolla, jolloin erillistä musiikkiopiston koetta ei tarvitse suorittaa. Musiikkiluokkavalinnoista ilmoitetaan sekä Warkauden lehdessä, että kirjeellä kotiin maaliskuun alkuun mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarkauden kaupunki
Palvelusta vastaaVarkauden kaupunki
Alue Varkaus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Varkauden kaupunki
Päivitetty: 8.12.2021