suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Vaasan kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu
Alue: Vaasa
Palvelun kielet: ruotsi, suomi

Perusopetus on maksuton. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaalit sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia. Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto.

Vaasassa perusopetusta annetaan pääosin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Kaupunki tuottaa koulutuspalveluja noin 5100:lle peruskoulun oppilaalle, joista noin 1200 käy ruotsinkielistä koulua.

Vaasan kaupungissa on 14 suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä peruskoulua, joissa järjestetään perusopetusta. Lisäksi kaupungissa toimii valtion ylläpitämä Vasa Övningsskola sekä yksityiset Vaasan kristillinen koulu ja Vaasan Rudolf Steiner-koulu.


Toimi näin

Koulutulokkaat ilmoitetaan perusopetukseen Wilman kautta sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Ohjeet ilmoittautumista varten lähetetään koteihin tammikuun alussa.

Vaasaan muuttavat oppivelvollisuusikäiset lapset ilmoitetaan Kasvatus- ja opetusviraston opetussihteerille (suomenkieliset oppilasasiat) tai hallintosihteerille (ruotsinkieliset oppilasasiat).


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.


Palvelun toteuttaa: 
Vaasan kaupunki