suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tuusulan kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Tuusula
  • Julkinen palvelu

Tuusulassa on laaja perusopetuksen kouluverkko, johon kuuluu

  • 1 vuosiluokkien 1-4 koulu
  • 13 vuosiluokkien 1-6 koulua, joista 1 on ruotsinkielinen
  • 2 vuosiluokkien 7-9 koulua
  • 3 vuosiluokkien 1-9 koulua
  • 1 sairaalakoulu

Perusopetuksessa opiskelee noin 5000 lasta ja nuorta.

Tuusulan perusopetuksessa tavoitellaan toimintakulttuuria, jossa oppilas on aktiivinen toimija.

Toimintakulttuuri edellyttää yhteistyötä, monipuolisia oppimisympäristöjä sekä joustavia

oppimisen ja työskentelyn tapoja.

Tuusulan perusopetuksen toimintaa ohjaavat seuraavat painotukset:

Oppilaan osallisuus, yhteisöllisyys, joustavat opetusjärjestelyt, tarpeellisten taitojen ja tietojen hallitseminen

Toimi näin

Huoltajille, joiden lapsen oppivelvollisuus alkaa seuraavana lukuvuonna, lähetään alkuvuonna väestörekisteritietojen (otanta-ajankohta edellisen joulukuun puoliväli) perusteella lapsen nimellä postitse tieto lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen.

Lapsi ilmoitetaan oppivelvollisuuden alkamisesta kertovassa kirjeessä mainittuna ilmoittautumisaikana perusopetukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTuusulan kunta
Palvelusta vastaaTuusulan kunta
Alue Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tuusulan kunta
Päivitetty: 26.5.2020