suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Teuvan kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Teuva
  • Julkinen palvelu

Perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1 - 9. Kunta järjestää opetuksen.

Perusopetuksen järjestämistä ja tuntijakoa säätelevät perusopetuslaki ja – asetus sekä valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetuksen sisältöjä ja käytännön järjestämistä ohjaavat Opetushallituksen laatimat kansalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sekä niiden pohjalta laaditut, maakunnallinen opetussuunnitelma sekä paikalliset opetussuunnitelmat ja koulujen lukuvuosisuunnitelmat. Teuvan kunnassa on kaksi vuosiluokkien 1- 6 peruskoulua ja yksi yhtenäiskoulu (Teuvan yhtenäiskoulu), jossa on vuosiluokat 1-9.

Toimi näin

Kaikki Teuvalla kouluun ilmoittautuvat saavat Wilman kautta ohjeet ilmoittautumista varten. Mikäli teillä ei ole Teuvan Wilma tunnuksia tai teillä on Wilman käyttäjätunnuksien kanssa ongelmia, voitte olla yhteydessä Teuvan kunnan koulutoimistoon.

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Teuvalla, mutta haluaa aloittaa koulun, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi kouluun Teuvan kunnan ilmoittautumislomakkeella. Sähköisiä lomakkeita voi käyttää myös, jos ilmoittautumiskirjettä ei tule tai Wilma-tunnukset puuttuvat.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsi tulee ilmoittaa perusopetukseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTeuvan kunta
Palvelusta vastaaTeuvan kunta
Alue Teuva
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Teuvan kunta
Päivitetty: 4.8.2021