suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Tervolassa on 3 peruskoulua, joissa on vuosiluokat 0-6 ja 1 yhtenäiskoulu, jossa on vuosiluokat 0-9. Tervola osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan lähikoulussa. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun.

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Tervolan kunta

Palvelusta vastaa

Tervolan kunta
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 25.1.2023