suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Opintielle Seinäjoella, tarjoamme laadukasta ja monipuolista koulutusta kaikenikäisille asukkaille. Seinäjoella on 32 toiminnallista yksikköä, joista alakouluja on 21, yläkouluja 4, yhtenäisiä peruskouluja 2, erityiskouluja 2 ja vakakeskuksia 2. Yksityiskouluja on 1.

Perusopetuksessa oppilaille järjestetään yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta ja opetusta. Hyvien perustietojen ja taitojen oppimisen ohella pidämme tärkeänä monipuolisia opiskelumahdollisuuksia.

Seinäjoen kaupungin perusopetuksessa on käytössä Helmi oppilashallintojärjestelmä. Helmi sisältää koulun arkitoimintaa tukevia ominaisuuksia niin opettajille, oppilaille kuin huoltajillekin (mm. arviointi, viestintä, poissaolot, kokeet, lukujärjestykset, läksyt, tiedotteet, tapaamiskalenterin, sähköiset vuorovaikutteiset lomakkeet ja kyselyt).

Lisätietoa perusopetuksesta löydät Seinäjoen kaupungin sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSeinäjoen kaupunki
Alue Seinäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 3.12.2019