suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Saarijärven kaupungilla on 2 perusopetuksen alakoulua ja yksi yhtenäiskoulu, jossa myös yläluokkien opetus. Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

Toimi näin

Syksyllä koulunsa aloittavien lasten kouluun ilmoittaminen tapahtuu keväällä Wilma-järjestelmän kautta. K

Kevään aikana koulutulokkaat pääsevät tutustumaan kouluihinsa erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Muina aikoina lapsen voi ilmoittaa kouluun ottamalla yhteyttä oman lähikoulun rehtoriin tai koulunjohtajaan.

Lapsella on oikeus aloittaa koulu jo 6-vuotiaana, mikäli hänellä psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten tutkimusten perusteella on edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti huoltaja voi edellä mainittujen selvitysten perusteella anoa lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin eli 8-vuotiaana.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Saarijärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Saarijärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 30.10.2023