suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Saarijärven kaupungilla on 3 perusopetuksen alakoulua ja yksi yhtenäiskoulu, jossa myös yläluokkien opetus. Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

Toimi näin

Syksyllä koulunsa aloittavien lasten kouluun ilmoittaminen tapahtuu keväällä kouluun tutustumispäivänä. Lapsi kutsutaan tutustumaan kaupungin hänelle määräämään lähikouluun joko paikallislehden ilmoituksella tai kotiin lähetettävällä kirjeellä. Muina aikoina lapsen voi ilmoittaa kouluun ottamalla yhteyttä oman lähikoulun rehtoriin tai koulunjohtajaan.

Lapsella on oikeus aloittaa koulu jo 6-vuotiaana, mikäli hänellä psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten tutkimusten perusteella on edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti huoltaja voi edellä mainittujen selvitysten perusteella anoa lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin eli 8-vuotiaana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 15.10.2021