suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille.

Raahen kaupungissa on 13 peruskoulua, joista 9 on alakouluja, 2 yläkouluja ja kaksi yhtenäiskoulua. Raahen kaupunki kokonaisuudessaan on yksi oppilaaksiottoalue.

Toimi näin

Peruskoulun aloittaville oppilaille lähetetään kotiin tiedote sekä ohjeet kouluun ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen on tammi-helmikuussa.

Asiasta tiedotetaan lisäksi paikallislehdessä, Raahen kaupungin verkkosivuilla ja Wilma-järjestelmän kautta.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Tulevaisuuslautakunta vahvistaa oppilaaksioton periaatteet, joiden mukaisesti oppilaat sijoitetaan kouluihin. Lautakunta määrittelee myös koulukuljetusten periaatteet sekä koulumatkan vaarallisuuden arvioinnin periaatteet.

Oppilaaksiottopäätökset tekee opetus- ja kasvatusjohtaja rehtoreiden valmistelusta. Päätökseen liitetään perusopetuslain 42 §:n mukaiset muutoksenhakuohjeet. Huoltaja saa päätöksen koulupaikasta maalis-huhtikuun aikana

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2022