suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille.

Raahen kaupungissa on 15 peruskoulua, joista 11 on alakouluja, 3 yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu. Raahen kaupunki kokonaisuudessaan on yksi oppilaaksiottoalue.

Toimi näin

Peruskoulun aloittaville oppilaille lähetetään kotiin tiedote sekä ohjeet kouluun ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen on tammi-helmikuussa.

Asiasta tiedotetaan lisäksi paikallislehdessä, Raahen kaupungin verkkosivuilla ja Wilma-järjestelmän kautta.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Tulevaisuuslautakunta vahvistaa oppilaaksioton periaatteet, joiden mukaisesti oppilaat sijoitetaan kouluihin. Lautakunta määrittelee myös koulukuljetusten periaatteet sekä koulumatkan vaarallisuuden arvioinnin periaatteet.

Oppilaaksiottopäätökset tekee opetus- ja kasvatusjohtaja rehtoreiden valmistelusta. Päätökseen liitetään perusopetuslain 42 §:n mukaiset muutoksenhakuohjeet. Huoltaja saa päätöksen koulupaikasta maalis-huhtikuun aikana

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 27.8.2019