suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille.

Raahen kaupungissa on 13 peruskoulua, joista 9 on alakouluja, 2 yläkouluja ja kaksi yhtenäiskoulua. Raahen kaupunki kokonaisuudessaan on yksi oppilaaksi ottoalue.

Toimi näin

Lähetämme peruskoulun aloittaville oppilaille kotiin tiedotteen sekä ohjeet kouluun ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen on tammi-helmikuussa.

Asiasta tiedotetaan lisäksi paikallislehdessä, Raahen kaupungin verkkosivuilla ja Wilma-järjestelmän kautta.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Tulevaisuuslautakunta vahvistaa oppilaaksi oton periaatteet, joiden mukaisesti oppilaat sijoitetaan kouluihin. Lautakunta määrittelee myös koulukuljetusten periaatteet sekä koulumatkan vaarallisuuden arvioinnin periaatteet.

Oppilaaksi ottopäätökset tekee opetus- ja kasvatusjohtaja rehtoreiden valmistelusta. Päätökseen liitetään perusopetuslain mukaiset muutoksenhakuohjeet. Huoltaja saa päätöksen koulupaikasta kevään aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Raahen kaupunki

Palvelusta vastaa

Raahen kaupunki
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 15.11.2022