suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Punkalaitumen kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Punkalaidun
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Punkalaitumen kunnassa on kolme peruskoulua: kaksi alakoulua, Pohjoisseudun koulu ja Keskuskoulu, sekä yksi yläkoulu Punkalaitumen Yhteiskoulu.

Punkalaitumen kunnan perusopetuksen pääpainopisteitä ovat oppilaan oman ajattelun ja oppimistapojen kehittäminen, tasa-arvon toteutuminen, itsestä huolehtiminen sekä perusarjen taidot.

Punkalaitumen perusopetuksessa pidetään tärkeänä, että jokainen oppilas tuntee itsensä arvostetuksi ja kiusaamisen ehkäisy on koko kouluyhteisön tehtävä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPunkalaitumen kunta
Palvelusta vastaaPunkalaitumen kunta
Alue Punkalaidun
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Punkalaitumen kunta
Päivitetty: 23.10.2020