suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Punkalaitumen kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Punkalaidun
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Punkalaitumen kunnassa on kolme peruskoulua: kaksi alakoulua, Pohjoisseudun koulu ja Keskuskoulu, sekä yksi yläkoulu Punkalaitumen Yhteiskoulu.

Punkalaitumen kunnan perusopetuksen pääpainopisteitä ovat oppilaan oman ajattelun ja oppimistapojen kehittäminen, tasa-arvon toteutuminen, itsestä huolehtimin ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Punkalaitumen kunta

Palvelusta vastaa

Punkalaitumen kunta
Tekstistä vastaa: Punkalaitumen kunta
Päivitetty: 24.1.2024