suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Posiolla lapset ja nuoret saavat perusopetusta Posion peruskoulussa. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa lähes kaikkia oppiaineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, johon kuuluu sekä opetus- että kasvatustehtävä. Perusopetus antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja, minkä lisäksi opetuksen tavoitteena on edistää yleissivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Perusopetus luo oppilaille edellytykset itsensä kehittämiseen sekä valmiudet hakeutua jatko-opintoihin toiselle asteelle.

Perusopetuksen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

Toimi näin

Posiolla esiopetuksessa olevien lasten tiedot siirtyvät perusopetukseen esiopetuksen jälkeen.

Posiolle muuttavat oppivelvollisuusikäiset ilmoittautuvat kouluun ottamalla yhteyttä rehtoriin tai koulun kansliaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä.

Perusopetus on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat, oppimateriaalit ja työvälineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta tarvitsemansa apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustuspalvelut.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 11.11.2020