suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Posiolla lapset ja nuoret saavat perusopetusta Posion peruskoulussa. Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa luokanopettaja, joka opettaa lähes kaikkia oppiaineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Perusopetus on yleissivistävää koulutu ...

Toimi näin

Posiolla esiopetuksessa olevien lasten tiedot siirtyvät perusopetukseen esiopetuksen jälkeen.

Posiolle muuttavat oppivelvollisuusikäiset ilmoittautuvat kouluun ottamalla yhteyttä rehtoriin tai koulun kansliaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia perusopetuslaissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä.

Perusopetus on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat, oppimateriaalit ja työvälineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta tarvitsemansa apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustuspalvelut.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Posion kunta

Palvelusta vastaa

Posion kunta
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 1.8.2022