suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Porissa perusopetusta annetaan 16 alakoulussa, neljässä yläkoulussa, viidessä yhtenäiskoulussa ja neljässä erityiskoulussa. Perusopetusta järjestetään englannin kielellä Cygnaeuksen alakoulussa ja Porin suomalaisen yhteislyseon yläkoulussa. Lisäksi Porissa toimii yksityisten ylläpitäminä Porin kristillinen koulu, Porin steinerkoulu ja Björneborgs svenska samskola.

Kasvatus ja opetus kouluissa pohjautuu opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma kertoo, mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään. Peruskoulussa opiskellaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vierasta kieltä, matematiikkaa, ympäristöoppia, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa, terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa, kotitaloutta sekä oppilaanohjausta. Lisäksi koulut tarjoavat oppilailleen erilaisia valinnaisia oppiaineita koulun päätöksen mukaan.

Kolmannelta luokalta lähtien voi opiskella musiikkia tai kuvataidetta erikoisluokalla. Liikunnan erikoisluokka alkaa neljänneltä luokalta. Yläkoulussa toimivat mm. liikunta-, LUMA-, kuvataide-, musiikki- ja yrittäjyysluokka. Erikoisluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto ovat osa koulun kasvatus- ja opetustyötä. Koulu tekee myös yhteistyötä oppilaan oppimispolun varmistamiseksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Koulun kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ovat tärkeä osa oppilaiden hyvinvointia. Perusopetuksen oppilas saa myös päivittäin ilmaisen aterian. Oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi ja turvaamiseksi tehdään yhteistyötä kotien kanssa.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta koulu on mahdollista aloittaa myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulun 1.- 9. luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

Maahanmuuttajaoppilaille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta ennen varsinaisen perusopetuksen aloittamista.

Toimi näin

Seuraavana syksynä koulun ensimmäisen luokan aloittavien lasten huoltajille lähetään tammikuussa kirje ja toimintaohjeet kouluun ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-käyttöliittymän kautta.

Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa yhteys suoraan koulun rehtoriin, jonka yhteystiedot löytyvät koulun nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetuslain mukaan Porin kaupungin tehtävänä on osoittaa oppivelvolliselle lähikoulu, mikä käytännössä merkitsee sitä, että oppilaalla on aina oikeus päästä lähikouluunsa ilman valintakokeita. Maksuton kuljetus lähikouluun järjestetään kaupungin toimesta, kun koulumatka ylittää 3 kilometriä (luokat 1-3) tai 5 kilometriä (luokat 4-9).

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun (=toissijainen koulu) kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Toissijaiseen kouluun ottamisessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022