suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Porissa perusopetusta annetaan 16 alakoulussa, neljässä yläkoulussa, viidessä yhtenäiskoulussa ja neljässä erityiskoulussa. Perusopetusta järjestetään englannin kielellä Cygnaeuksen alakoulussa ja Porin suomalaisen yhteislyseon yläkoulussa. Lisäksi Porissa toimii yksityisten ylläpitäminä Porin kristillinen koulu, Porin steinerkoulu ja Björneborgs svenska samskola.

Kasvatus ja opetus kouluissa poh ...

Toimi näin

Seuraavana syksynä koulun ensimmäisen luokan aloittavien lasten huoltajille lähetään tammikuussa kirje ja toimintaohjeet kouluun ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-käyttöliittymän kautta.

Koulunkäyntiin liittyvissä asioissa yhteys suoraan koulun rehtoriin, jonka yhteystiedot löytyvät koulun nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetuslain mukaan Porin kaupungin tehtävänä on osoittaa oppivelvolliselle lähikoulu, mikä käytännössä merkitsee sitä, että oppilaalla on aina oikeus päästä lähikouluunsa ilman valintakokeita. Maksuton kuljetus lähikouluun järjestetään kaupungin toimesta, kun koulumatka ylittää 3 kilometriä (luokat 1-3) tai 5 kilometriä (luokat 4-9).

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun (=toissijainen koulu) kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Toissijaiseen kouluun ottamisessa noudatetaan yhdenvertaisia valintaperusteita.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022