suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjäveden kunnassa on 3 peruskoulua; Kirkonkylän koulu, Kintauden koulu sekä Petäjäveden yläaste

Perusopetuksen paikalliset painopistealueet ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä työelämätaidot ja yrittäjyys. Perusopetuksen tehtävää paikallisesti täydentävät mm. Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma, kulttuuriopetussuunnitelma, Liikkuva koulu ohjelma ja KIVA-koulu ohjelma.

Kulttuuriopetussuunnitelma tekee kulttuurikasvatuksesta tavoitteellista ja jäsentynyttä sekä tukee uusien oppimisympäristöjen löytymistä. Oppilas tutustuu paikallisesti merkittävään kulttuurihistoriaan sekä paikalliskulttuurin kannalta merkittäviin henkilöihin ja tekoihin. Tavoitteena on, että oppilas tietää ja tuntee oman ympäristönsä kulttuurin moninaisuuden. Opetuksessa painottuu myös yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen, jotka ovat läsnä arjessa ja tavoitteissa.

Petäjävedellä opetuksessa hyödynnetään laaja-alaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Tavoitteena on, että oppilaat asettavat omia oppimistavoitteitaan, dokumentoivat omaa oppimistaan sekä toteuttavat itsearviointia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Toimi näin

Kunta ilmoittaa ja ohjeistaa kouluun ilmoittautumisesta verkkosivuillaan sekä paikallislehdessä tammi-helmikuun aikana.

Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti koulujen peda.net –sivujen kautta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua lomakkeella, jonka voi tulostaa kunnan verkkosivuilta sekä tai pyytää kouluilta. Paperilomakkeet palautetaan osoitteeseen Petäjäveden kunta/Sivistystoimi/kouluun ilmoittautuminen, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Oppilaaksiottopäätöksestä lähetetään kotiin kirje.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle ja kesken lukuvuotta Petäjävedelle muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 27.5.2021