suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjäveden kunnassa on 3 peruskoulua; Kirkonkylän koulu, Kintauden koulu sekä Petäjäveden yläaste

Perusopetuksen paikalliset painopistealueet ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä työelämätaidot ja yrittäjyys. Perusopetuksen tehtävää paikallisesti täydentävät mm. Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma, kulttuuriopetussuunnitelma, Liikkuva koulu ohjelma ja KIVA-koulu ohjelma.

Kulttuuriopetussuunnitelma tekee kulttuurikasvatuksesta tavoitteellista ja jäsentynyttä sekä tukee uusien oppimisympäristöjen löytymistä. Oppilas tutustuu paikallisesti merkittävään kulttuurihistoriaan sekä paikalliskulttuurin kannalta merkittäviin henkilöihin ja tekoihin. Tavoitteena on, että oppilas tietää ja tuntee oman ympäristönsä kulttuurin moninaisuuden. Opetuksessa painottuu myös yhteisöllisyys ja toisten huomioiminen, jotka ovat läsnä arjessa ja tavoitteissa.

Petäjävedellä opetuksessa hyödynnetään laaja-alaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Tavoitteena on, että oppilaat asettavat omia oppimistavoitteitaan, dokumentoivat omaa oppimistaan sekä toteuttavat itsearviointia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Toimi näin

Kunta ilmoittaa ja ohjeistaa kouluun ilmoittautumisesta verkkosivuillaan sekä paikallislehdessä tammi-helmikuun aikana.

Kouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti koulujen peda.net –sivujen kautta. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua lomakkeella, jonka voi tulostaa kunnan verkkosivuilta sekä tai pyytää kouluilta. Paperilomakkeet palautetaan osoitteeseen Petäjäveden kunta/Sivistystoimi/kouluun ilmoittautuminen, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi.

Oppilaaksiottopäätöksestä lähetetään kotiin kirje.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle ja kesken lukuvuotta Petäjävedelle muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 27.5.2021