suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Paimion kaupunki järjestää perusopetusta neljässä peruskoulussa. Kolme kouluista on alakouluja eli niissä järjestetään opetusta vuosiluokille 1-6 (Jokelan, Hanhijoen ja Kriivarin koulut) ja yksi yhtenäiskoulu, joissa opetusta tarjotaan myös luokille 7-9 (Vistan yhtenäiskoulu).

Perusopetus ulottuu siis ensimmäiseltä luokalta yhdeksänteen vuosiluokkaan saakka. Oppivelvollisuus taas alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Vaikeasti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun hän täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta.

Vanhempana on sinun velvollisuutesi huolehtia siitä, että lapsesi suorittaa oppivelvollisuuden.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Voit halutessasi tutustua tarkemmin Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelmaan linkistä.

Paimion kaupunki osoittaa lapsellesi lähikoulun tai muun soveltuvan koulupaikan. Kaupunki voi perustellusta syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Oppilaalla on kuitenkin oikeus hakeutua myös muuhun kouluun.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi perusopetukseen sähköisesti Wilma-tietojärjestelmän kautta.

Sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista silloin, kun lapsi

  • hakee lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin tai aikaisemmin,
  • tulee uutena oppilaana muille luokille tai
  • hakeutuu ruotsinkieliseen opetukseen.

Yllä luetelluissa tapauksissa kouluun ilmoittautuminen tapahtuu koulutoimistossa kaupungintalon toisessa kerroksessa. Varaathan ajan tapaamiselle etukäteen soittamalla kaupungin puhelinvaihteeseen tai koulutoimiston toimistosihteerille.

Voit tarvittaessa ilmoittaa lapsesi Wilmassa myös aamu- ja iltapäivätoimintaan tai anoa hänelle koulukuljetusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lapsi aloittaa peruskoulun sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Lapsella on kuitenkin oikeus aloittaa koulu jo kuusivuotiaana.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 23.6.2021