suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Muhoksen kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Muhos
  • Julkinen palvelu

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja se päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppivelvollisuuden tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut 10 vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidempi.

Toimi näin

Ilmoita esikoulussa tai päiväkodissa oleva lapsi kouluun Wilma-järjestelmän kautta. ilmoita lapsi, joka on esiopetuksessa yksityisissä päiväkodeissa tai muualla puhelimitse suoraan omaan lähikouluun. Koulujen verkkosivulta löydät kaikkien koulujen yhteystiedot.

Muhoksella on viisi 0-6 sekä yksi 7-9 vuosiluokkien perusopetusta antavaa koulua sekä ja Oulujoen erityiskoulu.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakituisesti asuvat lapset. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukiossa tai kansalais- ja työväenopistossa. 0-luokan opetusta annetaan päiväkodeissa tai koulun yhteydessä esikouluryhmässä.

Jokaisella koululla on oma oppilaaksiottoalueensa (lähikoulu). Oppilaan lähikoulu on se koulu, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Koulunkäyntilupaa muuhun kuin lähikouluun haetaan lomakkeella hyvinvointijohtajalta. Koulukuljetusetuutta ei ole toissijaiseen kouluun.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuhoksen kunta
Palvelusta vastaaMuhoksen kunta
Alue Muhos
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Muhoksen kunta
Päivitetty: 15.11.2020