suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Muhoksen kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Muhos
  • Julkinen palvelu

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja se päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppivelvollisuuden tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut 10 vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidempi.

Laki oppivelvollisuudesta koskee kaikkia niitä perusopetuksen oppilaita, jotka ovat 1.1.2021 jälkeen oppivelvollisina perusopetuksessa. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Toimi näin

Ilmoita esikoulussa tai päiväkodissa oleva lapsi kouluun Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoita lapsi, joka on esiopetuksessa yksityisissä päiväkodeissa tai muualla puhelimitse suoraan omaan lähikouluun. Koulujen verkkosivulta löydät kaikkien koulujen yhteystiedot.

Muhoksella on viisi 0-6 sekä yksi 7-9 vuosiluokkien perusopetusta antavaa koulua sekä ja Oulujoen erityiskoulu.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakituisesti asuvat lapset. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukiossa tai kansalais- ja työväenopistossa. 0-luokan opetusta annetaan päiväkodeissa tai koulun yhteydessä esikouluryhmässä.

Jokaisella koululla on oma oppilaaksiottoalueensa (lähikoulu). Oppilaan lähikoulu on se koulu, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Koulunkäyntilupaa muuhun kuin lähikouluun haetaan lomakkeella hyvinvointijohtajalta. Koulukuljetusetuutta ei ole toissijaiseen kouluun.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuhoksen kunta
Palvelusta vastaaMuhoksen kunta
Alue Muhos
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Muhoksen kunta
Päivitetty: 15.3.2022