suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Perusopetus on maksutonta, yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Se on tarkoitettu 7−16-vuotiaille, ja sen suorittaminen peruskoulussa kestää yhdeksän vuotta. Perusopetuksen suorittaminen antaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden. Erityisin perustein peruskoulu on mahdollista aloittaa vuotta aiemmin tai myöhemmin.

Peruskoulussa opetusryhmät muodostetaan yleensä vuosiluokittain. Kuuden ...

Toimi näin

Limingan kunnassa ei tarvitse ilmoittautua kouluun. Oppilaat sijoitetaan asuinpaikkansa perusteella kouluihin. Liminganlahden alueella kunnan rehtoritiimi työstää ekaluokkalaisten sijoittumisen Ojanperän ja Liminganlahden kouluihin huoltajia kuullen. Oppilaiden sijoittelussa tavoitteena on perustaa opetusryhmät niin, että oppilasmäärät ryhmissä ovat suunnilleen samat Liminganlahden ja Ojanperän koulussa.

Päätökset koulupaikoista valmistuvat helmikuun aikana. Ekaluokalle-oppaasta löytyy tietoa koulun aloittamisesta ja opiskelusta ensimmäisellä luokalla. Eskareiden vanhemmille järjestetään tammi-helmikuussa tiedotusilta koulun aloittamisesta. Huoltajille ilmoitetaan päätös Wilman kautta. Esiopetuksessa luodot huoltajien Wilma-tunnukset toimivat myös perusopetuksessa. Kouluun tutustuminen järjestetään toukokuussa.

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun toimittamalla hakemuksen kyseisen koulun rehtorille. Limingan kunta ei järjestä eikä maksa koulukuljetusta tällaisessa tapauksessa. Koulupaikkahakemus löytyy lomakkeista.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle hakeutuvan tai kesken lukuvuotta Liminkaan muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oman oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Limingan kunta

Palvelusta vastaa

Limingan kunta
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 21.6.2023