suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Limingan kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu
Alue: Liminka
Palvelun kieli: suomi

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Limingan kunnassa on kaksi yhtenäiskoulua; Tupoksen kylällä sijaisteva Tupoksen yhtenäiskoulu sekä Limingan kuntakeskuksessa sijaitseva Liminganlahden yhtenäiskoulu. Molemmissa yhtenäiskouluissa on oppilaita vuosiluokilta 1-9. Liminganlahden yhtenäiskouluun kuuluu lisäksi kolme kyläkoulua; Lakeuden koulu (vuosiluokat 1-6), Rantakylän koulu (vuosiluokat 1-6) ja Ketunmaan koulu (vuosiluokat 1-5). Kullekin koululle on määritelty oppilasalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilasalueen lähikoulu. Oppivelvollinen voi hakeutua myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun jättämällä vapaamuotoisen hakemuksen koulun rehtorille.


Toimi näin

Liminka lähettää syksyllä koulutiensä aloittaville oppilaille alkuvuodesta Tervetuloa peruskouluun -oppaan, joka sisältää ohjeet kouluun ilmoittautumiseen sekä tunnukset Wilma -ohjelmaan. Huoltaja ilmoittaa lapsen ensimmäiselle luokalle helmikuun aikana Wilman kautta (kohta Lomakkeet, Perusopetukseen ilmoittautuminen). Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, lomakkeita on saatavilla kouluilta ja päiväkodeista. Kouluilla järjestetään myöhemmin keväällä tutustumispäivä. Huoltajille ilmoitetaan ennen tutustumispäivää, jos lapsen koulupaikaksi osoitetaan jokin muu kuin haettu koulu. Oppivelvollinen voi hakea myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun toimittamalla hakemuksen halutun koulun rehtorille. Tällöin Limingan kunta ei järjestä eikä maksa koulukuljetusta. Muulle kuin ensimmäiselle luokalle ja kesken lukuvuotta Liminkaan muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.


Palvelun toteuttaa: 
Limingan kunta