suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden. Vaikeasti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Erityisestä syystä lupa koulunkäynnin aloittamiseen voidaan myöntää yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai yhtä vuotta myöhemmin. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja huoltajan hakemuksesta.

Kunta osoittaa perusopetuksen oppilaalle lähikoulun. Kunta voi perustellusta syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Oppilaalla on oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista, vrt. koulukuljetussääntö.

Liedossa perusopetusta tarjoaa viisi peruskoulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1 - 6, yksi vuosiluokille 7 - 9 opetusta antava peruskoulu, kolme yhtenäiskoulua (vuosiluokat 1-9), joista yhteen on keskitetty pienryhmäopetusta sekä yksi lukio."

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kunta
Palvelusta vastaaLiedon kunta
Alue Lieto
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liedon kunta
Päivitetty: 14.9.2020