suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Vanhempien velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden. Vaikeasti vammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää 11 vuotta. Erityisestä syystä lupa koulunkäynnin aloittamiseen voidaan myöntää yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai yhtä vuotta myöhemmin. Päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja huoltajan hakemuksesta.

Kunta osoittaa perusopetuksen oppilaalle lähikoulun. Kunta voi perustellusta syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Oppilaalla on oikeus hakeutua myös muuhun kouluun. Jos oppilas hakeutuu muuhun kuin kunnan hänelle osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista aiheutuvista kustannuksista, vrt. koulukuljetussääntö.

Liedossa perusopetusta tarjoaa viisi peruskoulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1 - 6, yksi vuosiluokille 7 - 9 opetusta antava peruskoulu, kolme yhtenäiskoulua (vuosiluokat 1-9), joista yhteen on keskitetty pienryhmäopetusta sekä yksi lukio."

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kaupunki
Palvelusta vastaaLiedon kaupunki
Alue Lieto
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liedon kaupunki
Päivitetty: 1.4.2022