suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille.

Perusopetusta järjestetään 1-6 luokkalaisille 5 alakoulussa, kirkonkylällä Leppäkertun koulussa, Konnuslahden, Kurjalan, Oravikosken ja Timolan kouluissa.

Leppävirran kirkonkylällä toimii Kivelän yläkoulu 7-9 luokkalaisille.

Leppävirta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan ns. lähikoulussa. Oppivelv ...

Toimi näin

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta.  Oppilas käy ensisijaisesti sitä lähikoulua, jossa on hänen luokka-asteensa opetusta. Oppilaalla on tämän lisäksi oikeus hakeutua muuhun kouluun. Tällöin tulee olla lyhyt perustelu ilmoittautumislomakkeella.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella.  Lomake löytyy Leppävirran kunnan nettisivuilta. Lomake täytetään ja palautetaan lähikouluun tai koulutoimistoon.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle sijoittuvan ja kesken lukuvuotta Leppävirralle muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Leppävirran kunta

Palvelusta vastaa

Leppävirran kunta
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 5.12.2023