suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Leppävirran kunnassa on 7 peruskoulua, joista 6 on alakoulua ja 1 yläkoulu, lisäksi on 1 erityiskoulu. Leppävirta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan ns. lähikoulussa.  Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on lähikoulu.

Toimi näin

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta.  Oppilas käy ensisijaisesti sitä lähikoulua, jossa on hänen luokka-asteensa opetusta. Oppilaalla on tämän lisäksi oikeus hakeutua muuhun kouluun. Tällöin tulee olla lyhyt perustelu, joka merkitään ilmoittautumislomakkeeseen.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun tulostettavalla ilmoittautumislomakkeella.  Lomakkeita saa koulutoimistosta. Lomake täytetään ja palautetaan lähikouluun tai koulutoimistoon.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle sijoittuvan ja kesken lukuvuotta Leppävirralle muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLeppävirran kunta
Palvelusta vastaaLeppävirran kunta
Alue Leppävirta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 15.10.2019