suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Lempäälän kunnassa on 11 peruskoulua: 9 alakoulua (vuosiluokat esi-6), 1 yhtenäiskoulu (vuosiluokat esi-9 + JOPO-luokka) ja 1 yläkoulu (vuosiluokat 7-9 + JOPO-luokka). Kullekin koululle on määritelty oppilaaksiottoalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

Oppilaaksiottoalueet muodostavat neljä palvelualuetta: Pohjoinen I (Kuljun koulu), Pohjoinen II (Sääksjärven koulu), Eteläinen II (koulut: Hakkari, Moisio, Kuokkala, Nurmi ja Säijä) ja Eteläinen I (koulut: Lempoinen, Mattila, Kelho ja Lastunen).

Lempäälässä opetusta vuosiluokille 7-9 järjestetään Sääksjärven ja Hakkarin kouluissa. Sääksjärven koulussa 7. luokan aloittaa Sääksjärven ja Kuljun kouluissa opiskelleet 6.-luokkalaiset. Muissa kouluissa opiskelleet 6.-luokkalaiset siirtyvät Hakkarin kouluun 7.-luokalle.

Moisio ja Lempoinen toimivat aluelähikouluina erityisopetuksen ja oppilashuollon koordinoinnin osalta.

Opetuksen järjestäjä osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan ns. lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin opetuksen järjestäjän osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilaaksiottoalueen tai palvelualueen lähikoulu.

Toimi näin

Lue lisätietoa Lempäälän kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan. Tarkemmat tiedot perusopetuksesta löytyy opetussuunnitelmasta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLempäälän kunta
Palvelusta vastaaLempäälän kunta
Alue Lempäälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 1.7.2020