suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Lempäälän kunnassa on 11 peruskoulua: 9 alakoulua (vuosiluokat esi-6), 1 yhtenäiskoulu (vuosiluokat esi-9 + JOPO-luokka) ja 1 yläkoulu (vuosiluokat 7-9 + JOPO-luokka). Kullekin koululle on määritelty oppilaaksiottoalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy.

Oppilaaksiottoalueet muodostavat neljä palvelualuetta: Pohjoinen I (Kuljun koulu), Pohjoinen II (Sääksjärven koulu), Eteläinen II ( ...

Toimi näin

Lue lisätietoa Lempäälän kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan. Tarkemmat tiedot perusopetuksesta löytyy opetussuunnitelmasta.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Lempäälän kunta

Palvelusta vastaa

Lempäälän kunta
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 1.3.2022