suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusamon kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Kuusamo
  • Julkinen palvelu

Kuusamossa koulut on jaettu Nilon ja Rukan yhtenäisen perusopetuksen yksiköihin.

Kouluun ilmoittaudutaan tammi-helmikuussa erikseen ilmoitettavana aikana ensisijaisesti sähköisesti Wilma -ohjelman kautta. Lapsi on ilmoitettava oman kotiosoitteen oppilasalueen kouluun. Oppilaiden huoltajat saavat Wilmassa ohjeet ilmoittautumiseen. Ilmoittautumisen voi tehdä myös kotiosoitteen oppilasalueen koulun yhteyshenkilölle puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Vaikeavammaisen lapsen oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana ja kestää 11 vuotta. Tämä opetus koskee vaikeasti kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisia, vaikeasti dysfaattisia, autistisia sekä kehitysvammaisia lapsia. Mikäli lapsi aloittaa koulunkäynnin vuotta myöhemmin, on huoltajan tehtävä hyvissä ajoin ennen koulun alkamista anomus, jonka liitteenä on sosiaalinen, psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Päätöksen asiasta tekee yhtenäisen peruskoulun rehtori. Mikäli haluatte lapsenne menevän johonkin muuhun kuin oman oppilasalueen kouluun, on vaihtoa haettava aina kirjallisesti lomakkeella, joka jätetään ilmoittautumiskouluun tai sivistystoimistoon. Muutos ilmoitetaan myös, jos perheen asuinpaikka muuttuu seuraavan lukuvuoden alussa. Ilmoittaminen koskee tällöin kaikkien luokka-asteiden (1-9) oppilaita. Muulle kuin ensimmäiselle luokalle ja kesken lukuvuotta Kuusamoon muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuusamon kaupunki
Palvelusta vastaaKuusamon kaupunki
Alue Kuusamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuusamon kaupunki
Päivitetty: 11.2.2021