suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (seitsemästä kuudenteentoista ikäluokkaan). Peruskoulun päättäneille tarjotaan mahdollisuutta yhden vuoden kestävään lisäopetukseen (10-luokka). Aikuisille on tarjolla perusopetusta Kuopion Aikuislukiossa.

Yksityisinä perusopetusta antavina oppilaitoksina kaupungissa toimivat Steinerkoulu Virkkula ja Kuopion kristillinen ...

Toimi näin

Huoltaja ilmoittaa lapsensa kouluun sähköisesti internetissä tai kotiin tulevan kirjeen mukana olevalla ilmoittautumislomakkeella tammikuussa. Ilmoittautuminen tehdään internet-pohjaisen Wilma-järjestelmän avulla. Huoltaja saa avaintunnukset Wilma-käyttäjätunnusten tekemistä varten postissa tulevan ilmoittautumislomakkeen mukana.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuopio on jaettu oppilaaksiottoalueisiin, joiden mukaan kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on ns. lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Esiopetuksen järjestämispaikka voi olla myös eri paikassa kuin lähikouluksi osoitettava koulu. Lisäksi oppilasryhmien muodostumiseen oppilaaksiottoalueilla vaikuttavat vuosittain ikäluokan koko sekä koulujen tilat ja ryhmäjaot.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Kuopion kaupunki

Palvelusta vastaa

Kuopion kaupunki
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 24.10.2022