suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Perusopetus on yleisopetusta tai erityisopetusta, jonka tavoitteet ja sisältö määritellään perusopetuslaissa ja -asetuksessa sekä kulloinkin voimassa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Kotkassa on laadittu paikallinen perusopetuksen opetussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden pohjalta.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana oppilas täyttää 17 vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi kuitenkin olla pidennetty. Kotkassa aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän Kotkan aikuislukioissa.

Kotkassa toimii Kotkan opetustoimen alaisuudessa 16 peruskoulua, joista kolme on yläkouluja ja kaksi yhtenäiskouluja käsittäen sekä ns. alakoulun että yläkoulun. Lisäksi Kotkassa toimii ruotsinkielinen yksityinen koulu Svenska Samskola. Tarkempia tietoja kouluista ja niiden toiminnasta löydät koulujen omilta nettisivuilta Kotkan kaupungin verkkosivujen alta.

  1. luokalta alkava kaksikielinen opetus, englanti - suomi, käynnistyi lukuvuoden 2017 - 2018 alussa. Lukuvuonna 2021 – 2022 kaksikielistä opetusta toteutetaan vuosiluokilla 1., 2. , 3. , 4. ja 5. Kotkansaaren koulussa. Lukuvuonna 2022-2023 alkaa uusi kaksikielisen opetuksen ryhmä, mikäli minimikoko (18) täyttyy.

Painotettua opetusta toteutetaan keskitetysti koko kunnan tasolla sijoitettuna tiettyihin kouluihin. Musiikkiluokat toimivat Kotkansaaren koulussa vuosiluokilla 3-9, Rauhalan koulussa vuosiluokilla 3-6 ja Karhulan koulussa vuosiluokilla 7-9. Liikuntaluokat ovat vuositasoilla 6 - 9 ja sijoittuvat sijoitettu Langinkosken, Rauhalan ja Karhulan kouluihin. Rauhalassa toiminta alkaa 6. luokalta ja oppilaat jatkavat yläkouluun Karhulan kouluun.

Joustavan perusopetuksen ja erityisopetuksen toteuttaminen on kuvattu omina osioinaan.

Maahanmuuttajille tarkoitettu valmistava opetus ei ole perusopetusta, vaan sen tarkoituksena on taata oppilaalle sellaiset kielelliset ja toiminnalliset perusvalmiudet, että osallistumien perusopetukseen voidaan sujuvasti aloittaa. Valmistavan opetuksen ryhmät toimivat Kotkassa tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen koulujen kanssa yhteisissä tiloissa Hovinsaaren koulussa (alakouluikäiset) ja Langinkosken koulussa (yläkouluikäiset)

Toimi näin

Lisätietoja perusopetuksesta saat peruskouluista tai opetustoimen hallinnosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 23.2.2022