suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille nykyaikaisin menetelmin heidän omien edellytystensä mukaista ja hyväksyttyä opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja -taidot saavuttaneena pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihinsa, sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekä saavat perusvalmiudet työelämää varten. Opetus- ja kasvatustyön perustehtävän toteuttamisen keskeiset työvälineet ovat koulujen opetussuunnitelmat sekä oppilashuollon käsikirja.

Keuruulla on 4 peruskoulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1-6. Niistä yksi sijaitsee Keuruun keskustassa ja sillä on kaksi toimipistettä. Keskustan ala-asteella on myös luokkamuotoista erityisopetusta vuosiluokille 0-9. Kolme kouluista on ns. kyläkoulua, joissa on oppilaita 20-60. Haapamäen taajamassa on yhteiskoulu vuosiluokille 0 - 9 ja Keuruun keskustassa yläkoulu vuosiluokille 7-9. Esiopetusta annetaan kyläkoululla sekä Haapamäen yhteiskoululla.

Toimi näin

Lapsi ilmoitetaan peruskouluun sinä vuonna kun hän täyttää 7 vuotta. Kehitysvamman tai muun syy takia pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin alkamiseen, tulee mahdollisimman ajoissa toimittaa asiaa koskeva hakemus asiantuntijalausuntoineen (psykologinen ja tarvittaessa lääketieteellinen tutkimus) rehtorille siihen peruskoulun alakouluun, jonka piirissä oppilas asuu koulun alkamisen aikana.

Luokkamuotoista erityisopetusta pienluokissa annetaan Keuruun ala-asteen Kivikoululla. Pienluokkiin voidaan hakeutua kehitysvammaisuuden, yleisten oppimisvaikeuksien, kielellisen kehityksen vaikeuksien sekä käyttäytymisen, sopeutumisen tai sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksien takia. Huoltajan, joka haluaa lapsensa sijoittuvan pienluokkaan, tulee toimittaa kouluun ilmoittautumislomake asiantuntijalausuntoineen Keuruun ala-asteen rehtorille.

Edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta ilmoittautuminen suoritetaan siihen alakouluun, jonka oppilaaksi ottoalueella (piirissä) oppilas asuu ja mikä on hänen ns. lähikoulunsa. Lapsi on oikeus ilmoittaa myös muuhun kuin lähikouluun, mutta on huomioitava, että näihin toissijaisiin kouluihin pääsee vain jos niissä on tilaa. Lisäksi maksuttomaan koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen ei tällöin ole lakiin perustuvaa oikeutta. Päätöksen toissijaiseen kouluun pääsemisestä tekee sivistyslautakunta.

Keuruun keskustan ala-aste lähettää koteihin tiedotteen sekä ilmoittautumislomakkeen, joka täytetään ja allekirjoitetaan ja joko postitetaan tai viedään koulun jompaan kumpaan koulun toimipisteeseen viimeistään ilmoittaumispäivänä. Kyläkouluille ilmoittaudutaan paikan päällä ilmoittautumispäivänä. Mukana tulee olla lapsen kela-kortti.

Odotettavissa olevasta oppilaan koulupiirivaihdosta tai paikkakunnalta poismuutosta on hyvissä ajoin ilmoitettava ao. koulun rehtorille tai sivistystoimistoon. Kouluun tutustumispäivästä tiedotetaan erikseen tai tiedon saa ilmoittautumispäivänä koulussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 28.2.2020