suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karstulan kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Karstula
  • Julkinen palvelu

Perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1 - 9. Kunta järjestää opetuksen. Perusopetuksen järjestämistä ja tuntijakoa säätelevät perusopetuslaki ja – asetus sekä valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetuksen sisältöjä ja käytännön järjestämistä ohjaavat Opetushallituksen laatimat kansalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sekä niiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat ja koulujen lukuvuosisuunnitelmat.

Toimi näin

Kouluun ilmoittautuminen tehdään keväisin. Esiopetuksessa oleville jaetaan tieto Wilman kautta. Muista kunnista muuttavat ilmoittautuvat rehtorille.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarstulan kunta
Palvelusta vastaaKarstulan kunta
Alue Karstula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karstulan kunta
Päivitetty: 11.10.2021