suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kärsämäen kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Kärsämäki
  • Julkinen palvelu

Perusopetusta annetaan Kärsämäellä Frosteruksen koululla vuosiluokille 1-9 ja Saviselän koululla vuosiluokille 1-6.

Kouluilla järjestetään myös maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja erityisoppilaille arkikoulupäivisin.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Suomalainen perusopetus on yleissivistävää koulutusta, ja sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella ja nuorella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Lisäksi oppivelvollisuuden tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Oppivelvolliset lapset ja nuoret saavat perusopetusta yleensä peruskoulussa. 17 vuotta täyttäneille oppivelvollisille perusopetusta järjestetään aikuisten perusopetuksessa. Sitä järjestävät muun muassa aikuislukiot ja kansanopistot.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Palvelun toteuttaa

Kärsämäen kunta

Palvelusta vastaa

Kärsämäen kunta
Tekstistä vastaa: Kärsämäen kunta
Päivitetty: 14.2.2023