suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Peruskoulun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Kangasalan kaupungissa on 13 peruskoulua, joista kymmenen on alakouluja (vuosiluokat 0-6), yksi yhtenäiskoulu (vuosiluokat 0-9) ja kaksi yläkouluja (vuosiluokat 7-9) + JOPO-luokka Pikkolassa ja lisäopetuksen luokka Pitkäjärvellä.

Kullekin koululle on määritelty oppilaaksiottoalue, jonka mukaisesti oppilaan lähikoulu määräytyy. Oppilas voi asua myös oppilaaksioton välialueella.

Välialueella asuva oppilas ohjataan siihen kouluun, jossa oppilasryhmät muodostuvat opetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Lisätietoja asiassa antavat koulujen rehtorit.

Lapsen voi ilmoittaa oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Oppilaita otettaessa kouluun ensisijaisia ovat oman lähikoulu-alueen lapset. Muilta lähikoulualueilta otetaan oppilaita lähinnä vain, mikäli koulussa on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee koulun rehtori.

Toimi näin

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän (7) vuotta.

Kangasalan kaupungin järjestämässä esiopetuksessa olevien lasten ei tarvitse ilmoittautua kouluun. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta. Muusta kunnasta Kangasalle muuttavat oppilaat ilmoittautuvat kouluun ottamalla suoraan yhteyttä lähikouluun.

Huoltaja, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto opetuspäällikölle. Asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta ja jatkuu, jollei oppivelvollisuus ole sitä ennen täytetty.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 6.8.2020