suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kalajoen kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Kalajoki
  • Julkinen palvelu

Perusopetus muodostuu vuosiluokkien 1 – 9 opetuksesta, oppimisen ja kasvun tuesta, koulujen kerhotoiminnasta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Oppilaita perusopetuksessa on noin 1500. Kerhotoiminnan suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta huolehtii Kalajoki Akatemia yhdessä koulujen kanssa. Koululaisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteutus sisältyvät Kalajoella varhaiskasvatuspalveluiden toimintaan.

Opetuksen laatua ja sisältöä kehitetään perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden (2012) mukaisesti siten, että kaikilla oppilailla on hyvät mahdollisuudet oppimiseen ja kasvuun. Kolmannen, kuudennen ja kahdeksannen vuosiluokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyystutkimus.

Kolme tämän hetken keskeisintä kehittämisaluetta ovat:

  • Koulupäivien liikunnallisuus (Liikkuva koulu -ohjelma) ja toiminnallinen oppiminen
  • Osallisuus ja yhteisöllisyys
  • Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa

Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja sen perusteella laaditussa Kalajoen kaupungin opetussuunnitelmassa sekä koulujen vuosisuunnitelmissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKalajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKalajoen kaupunki
Alue Kalajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kalajoen kaupunki
Päivitetty: 8.5.2020