suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jokioisten kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Jokioinen
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Jokioisten kunnassa on kolme peruskoulua, kaksi alakoulua ja yksi yhtenäiskoulu.

Jokioinen osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan ns. lähikoulussa. Lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun. Pääsääntöisesti koululaisen oma koulu on oppilasalueen lähikoulu.

Toimi näin

Kouluun ilmoittaudutaan maaliskuussa erikseen ilmoitettuna päivänä. Ilmoittautumispäivästä informoidaan kunnan internet-sivuilla, paikallisessa lehdessä sekä esiopetuksessa suoraan huoltajalle.

Oppivelvollinen voi hakea myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Lapsen huoltaja toimittaa tällöin hakemuksen halutun koulun rehtorille. Tällöin Jokioisten kunta ei järjestä eikä maksa koulukuljetusta.

Muulle kuin ensimmäiselle luokalle sijoittuvan ja kesken lukuvuotta Jokioisille muuttavan oppilaan huoltaja ottaa ensisijaisesti yhteyttä oppilasalueensa lähikoulun rehtoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJokioisten kunta
Palvelusta vastaaJokioisten kunta
Alue Jokioinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jokioisten kunta
Päivitetty: 3.11.2020