suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Järvenpään kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Järvenpää
  • Julkinen palvelu

Järvenpäässä on kattava kouluverkko, jossa koulupaikka toteutuu lähikouluperiaatteen ja huoltajien toivomusten mukaisesti. Kouluilla ei ole kiinteitä oppilaaksiottoalueita. Järvenpään perusopetuksen koulupaikka määräytyy lapsen asuinosoitteen perusteella lasten ja nuorten lautakunnan päättämien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus hakea lapselleen ns. toissijaista koulupaikkaa. Koulupaikka muussa kuin lähikoulussa myönnetään, jos ko. koululla on vapaita oppilaspaikkoja.

Järvenpään perusopetuksen koulut muodostavat kolme aluetta: Järvenpään Yhteiskoulun, Kartanon ja Koivusaaren alueet.

Kullakin alueella on yksi yhtenäiskoulu tai luokka-asteiden 7.-9. opetusta järjestävä koulu sekä 3 luokka-asteiden 1.-6. opetusta järjestävää koulua. Juholan koulu on kaikkien alueiden yhteinen erityiskoulu.

Koulut tekevät keskenään yhteistyötä yhtenäisen perusopetuksen toteuttamiseksi omalla alueellaan. Myös oppilashuolto ja oppilaan tarvitsema opetuksen erityinen tuki sekä yhteistyö esiopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen kanssa on järjestetty toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään kuntien välisellä sopimuksella Sipoon ruotsinkielisissä kouluissa.

Järvenpään kaupungin kaikilla kouluilla noudatetaan koko perusopetuksen (1—9 lk) kattavaa lautakunnan hyväksymää Järvenpään kaupungin opetussuunnitelmaa.

Toimi näin

Lisätietoja perusopetuksen kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJärvenpään kaupunki
Palvelusta vastaaJärvenpään kaupunki
Alue Järvenpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Järvenpään kaupunki
Päivitetty: 30.7.2020