suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ilomantsin kunta

Perusopetus

  • Palvelu
  • Ilomantsi
  • Julkinen palvelu

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille sen alueella asuville oppivelvollisille. Ilomantsin kunta tarjoaa perusopetusta kirkonkylällä ja kyläkouluissa.

Oppilaaksi ottaminen lähtee siitä, että perusopetuslain mukaan opetuksen järjestäjä osoittaa oppilaalle lain tarkoittaman lähikoulun. Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Ilomantsissa pääperiaate on oppilaan opetuksen järjestäminen koulumatkan mukaan lähimmässä koulussa.

Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun, mutta hänellä ei ole subjektiivista oikeutta päästä tähän kouluun.

Pääsääntöisesti Ilomantsin kunnassa perusopetuksessa edetään vuosiluokkiin sidotusti, mutta oppilaan tarpeista johtuen opetus voidaan järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti. Järjestelystä rehtori tekee hallinnollisen päätöksen, ja opettaja laatii yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa oppilaalle oman oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, jotka käsitellään koulun pedagogisessa ryhmässä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIlomantsin kunta
Palvelusta vastaaIlomantsin kunta
Alue Ilomantsi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ilomantsin kunta
Päivitetty: 27.4.2020