suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Heinolan kaupungissa toimii viisi perusopetusta tarjoavaa koulua. Perusopetuksen osalta palveluverkko muodostuu seuraavasti:

Toimi näin

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvat kaikki kuluvana vuonna 7 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät vielä ole koulussa. Ilmoittautumisajankohta syksyllä alkavalle koulutaipaleelle on aina syksyä edeltävänä keväänä. 

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen oikeasta reunasta kohdasta lomakkeet. Kouluun voi ilmoittautua myös päiväkodeista, kouluilta ja opetus- ja koulutuspalveluista saatavilla lomakkeilla. Lomake lähetetään siihen kouluun, jossa oppilaan toivotaan aloittavan koulunkäyntinsä. Lomakkeen voi toimittaa myös päiväkodin kautta koululle. Tieto oppilaspäätöksestä tulee koteihin.

Päiväkodit jakava Tervetuloa kouluun -oppaan, josta löytyy tarvittavat tiedot peruskoulunsa aloittavan vanhemmalle.

Ilmoittautuminen oppilassijoitteluajan ulkopuolella:

Oppilaan muuttaessa paikkakunnalle tai oppilaan asuinpaikan muuttuessa osoitetaan hänelle ensisijainen oppilaspaikka lähikouluperiaatteen mukaan.

Asuinpaikan muuttuessa kesken lukuvuotta, on oppilaalla mahdollisuus jatkaa entisessä koulussaan lukukauden tai –vuoden loppuun saakka.

Huoltajan tulee itse huolehtia mahdollisista koulukuljetuksista, ellei kyseessä ole päättöluokka (6. ja 9. lk) ja kuljetus tältä osin kohtuudelle järjestettävissä.

Rehtori tekee päätöksen koulunkäyntioikeudesta lukukauden tai –vuoden loppuun.

Kenelle ja millä ehdoin

Perusopetukseen pääsevät kaikki Heinolan kaupungin alueella asuvat oppivelvollisuusikäiset.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 24.2.2020