suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Äänekosken kaupunki

Perusopetus

  • Palvelu
  • Äänekoski
  • Julkinen palvelu

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Äänekoskella on 7 koulua, joista 2 ovat yhtenäiskouluja ja 5 alakouluja.

Toimi näin

Oppilaan lähikoulu määräytyy pääsääntöisesti asuinpaikan perustellaa. Jokaisella koululle on määritetylty oma oppilaaksiottoalueensa, jolla asuvalla lapsella on oikeus päästä alueensa lähikouluun. Lähikoulu voi olla jokin muu koulu kuin asuinalueen koulu, jos lapsen terveydentila tai lapseen liittyvä muu syy niin edellyttää (vaaditaan aina asiantuntijalausunto). Huoltajat voivat hakea lapselleen koulupaikan muuhunkin kuin kunnan osoittamaan läihkouluun.

Koulujen oppilaaksi ottamisen periaatteista päättää opetus- ja kasvatuslautakunta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaÄänekosken kaupunki
Palvelusta vastaaÄänekosken kaupunki
Alue Äänekoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Äänekosken kaupunki
Päivitetty: 21.2.2022