suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joensuun kaupunki

Perusopetuksen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Joensuu
  • Julkinen palvelu

Yleinen tuki on ennaltaehkäisevää tai varhaista puuttumista oppimisessa ja koulunkäynnissä havaittuihin tuen tarpeisiin. Tuen tarve voi liittyä oppimiseen, tunnetaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tms. Tukimuotoja voivat olla esimerkiksi oppimateriaalin ja kotitehtävien eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tunne- ja sosiaalisten taitojen opettaminen ja ohjaaminen jne.

Mikäli yleisen tuen keinot eivät ole riittäviä, tarjotaan oppilaalle pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea. Tehostettu tuki on luonteeltaan pitkäjänteisempää, vahvempaa, suunnitelmallisempaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Usein oppilas tarvitsee myös useita tukimuotoja yhtä aikaisesti.

Tehostetun tuen vaiheessa oppilaalle laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan tukeminen ja tavoitteet. Oppimissuunnitelma helpottaa edistymisen seurantaa ja arviointia. Oppimissuunnitelmaan voidaan määritellä eri oppiaineiden sisällöistä painoalueita, joihin kyseisen oppilaan kohdalla ensisijaisesti keskitytään.

Oppilas voidaan siirtää takaisin yleiseen tukeen, mikäli tehostetun tuen vaiheen jälkeen se katsotaan riittäväksi. Oppilas voi myös jatkaa koko jäljellä olevan esi- ja perusopetuksen ajan tehostetun tuen piirissä.

Mikäli tehostettu tukikaan ei ole oppilaalle riittävä, tehdään pedagogiseen selvitykseen perustuen erityisen tuen päätös ja oppilas siirtyy erityiseen tuen piiriin. Tällöin oppilaan tuki, tavoitteet erityisen tuen jaksolle, jne. kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Erityisen tuen päätös on määräaikainen, ja se tarkistetaan aina tarvittaessa sekä toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen siirtymistä seitsemännelle vuosiluokalle. Tarkistamisvaiheissa arvioidaan, tarvitseeko oppilas jatkossa erityistä tukea vai onko tehostettu tuki riittävä. Mikäli oppilas ei pitkäkestoisen ja monipuolisen tune avullakaan saavuta yleisopetuksen oppimäärän tavoitteita hyväksytysti, voidaan kyseinen oppimäärä yksilöllistää.

Tukimuodot ovat samat yleisen ja tehostetun tuen vaiheessa, niiden intensiteetti sekä käytössä olevien tukimuotojen määrä vain vaihtelevat. Erityisen tuen vaiheessa käytettävissä ovat kaikki esi- ja perusopetuksen tukimuodot sekä erityisen tuen päätöksessä päätetyt tukitoimet. Pienryhmässä opiskelu voi olla oppilaan tukimuoto kaikilla tuen tasoilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoensuun kaupunki
Palvelusta vastaaJoensuun kaupunki
Alue Joensuu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joensuun kaupunki
Päivitetty: 27.12.2019