suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Perusopetuksen yleinen ja tehostettu tuki

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada tukea koulunkäyntiin ja opinnoissa etenemiseen. Kolmiportaisen tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Kolmiportaisen tuen ensimmäinen taso on yleinen tuki. Yleinen tuki on erilaisia tukimuotoja koulunkäynnin sujumiseksi ja se on yleensä lyhytkestoinen tukimuoto. Yleisimmät tukimuodot ovat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja koulunkäynnin ohjaajan tuki. Yleinen tuki toteutetaan omassa lähikoulussa oppilaan ja koulun henkilöstön yhteistyönä. Tuen järjestämisestä ollaan yhteydessä kotiin.

Mikäli yleinen tuki ei riitä, tuen tarve on pidempiaikaista tai monimuotoista, oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio tehostetun tuen aloittamiseksi. Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja usein käytössä on useampia tukimuotoja samanaikaisesti. Omassa koulussa toteutettavan tuen lisäksi tehdään yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa (esim. perheneuvola, Voimala, lastenpsykiatrinen poliklinikka, psykologi).

Mikäli tehostettu tuki ei riitä varmistamaan oppilaan koulunkäynnin sujumista, on oppilaalla oikeus erityiseen tukeen. Katso lisätietoja kohdasta "Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki".

Toimi näin

Huoltaja voi tarvittaessa olla yhteydessä kouluun (omaan opettajaan tai rehtoriin) ja kertoa omasta huolestaan ja näkemyksestään, että oppilaalla on tuen tarvetta.

Jos kuntaan muuttaa oppilas, jolla on ollut tuen tarvetta, kannattaa siitä kertoa heti alkuun, kun on yhteydessä oppilaan tulevaan kouluun. Näin tuki voidaan tarvittaessa järjestää siten, ettei tuki katkea muuton yhteydessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Yleistä ja tehostettua tukea voidaan järjestää koulun, oppilaan tai huoltajien aloitteesta.

Tehostettu tuki järjestetään ennalta määritellyksi jaksoksi ja sitä arvioidaan säännöllisesti, vähintään vuosittain.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 10.10.2019