suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Sote kuntayhtymä Saarikka vastaa Saarijärven kouluissa oppilashuollon kouluterveydenhoidosta. Koulupsykologin palvelut järjestää Saarijärven kaupunki.

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua terveydentilan seurantaa. Oppilas käy terveystarkastuksissa vuosittain. Kouluterveydenhoitajalle voi myös varata vastaanottoajan.

Koulupsykologin työ sisältää oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien sekä tunne-elämän arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä seurata tukitoimien vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Tapaamisia voidaan järjestää säännöllisesti tai kertaluontoisesti.

Saarijärven kaupungin oma koulukuraattori toimii peruskoulujen kuraattorina. Hän on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä.

Kouluilla toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Sen tehtävä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia koulussa, opettajien ja muun henkilöstön työskentelyä sekä kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilashuoltotyöryhmä vastaa niiden koulun yhteisten toimintamallien laatimisesta, joilla ehkäistään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistetään oppilaiden varhaista tukemista.

Toimi näin

Kouluterveydenhuolto:

•kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tapaavat kaikki oppilaat säännöllisesti terveystarkastuksissa. Kouluille on nimetty omat kouluterveydenhoitajat, joilta voi myös varata vastaanottoajan: soittoaika 8:00-8:30.

Koulupsykologi:

•toiminta tapahtuu ennalta sovituissa neuvotteluissa ja tapaamisissa. Ajanvaraus pääsääntöisesti puhelimitse koulupsykologilta.

Koulukuraattori:

•oppilas voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo, jos mieltä askarruttaa mm. koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat.

•myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin lapsensa asioissa.

Oppilashuoltoryhmä:

•kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda oppilaita, ryhmiä/luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.

•oppilas itse ja oppilaan huoltajat voivat olla yhteydessä oppilashuollon työntekijöihin myös suoraan ja yhdessä voidaan arvioida tarve myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 15.10.2021