suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • 22 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa kouluterveydenhuollosta sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista 1.1.2023 alkaen

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa aloitettua terveydentilan seurantaa. Oppilas käy terveystarkastuksissa vuosittain. Kouluterveydenhoitajalle voi myös varata vastaanottoajan.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ...

Toimi näin

Oppilashuoltoryhmä:

•kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tarvittaessa tuoda oppilaita, ryhmiä/luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmän käsittelyyn.

•oppilas itse ja oppilaan huoltajat voivat olla yhteydessä oppilashuollon työntekijöihin myös suoraan ja yhdessä voidaan arvioida tarve myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelusta vastaa

Saarijärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 20.6.2023