suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksessa kuulut oppilashuollon piiriin. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana hyvinvointityönä. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on tukea ja ennaltaehkäistä oppilaiden ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulukuraattori on sosiaalialan ammattihenkilö, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään. Kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia esim. koulunkäynnissä, kaveri- ja tunnetaidoissa, sosiaalisissa suhteissa tai elämän- ja perhetilanteen muutoksissa.

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Kaikissa kouluissa toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori ja koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, oppilas- ja huoltajaedustaja sekä tarvittaessa muut yhteistyötahot. Ryhmä vastaa yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa.

Toimi näin

Voit saada kuraattori- ja psykologipalveluita koulultasi. Oppilashuoltoon voi ottaa yhteyttä oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolenaiheen. Tarvittaessa oppilashuolto toimii yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 4.12.2020