suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen oppilashuolto

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rautalammin kunta
Alue: Rautalampi
Palvelun kieli: suomi

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koulussa edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttaa koko koulun henkilökunta yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa.

Yhteisöllistä oppilashuoltoa ovat mm. oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, luokkien ryhmäytymistä ja hyvää ilmapiiriä edistävät toimet, kiusaamista ehkäisevä KiVa koulu-toiminta ja Liikkuva koulu-hanke. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista.

Yksilökohtainen oppilashuolto vastaa yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän hyvinvoinnista. Yksilökohtainen oppilashuolto on vapaaehtoista ja perustuu oppilaan ja huoltajan suostumukseen. Oppilashuollon palveluita ovat kouluterveydenhuollon sekä koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut.


Toimi näin

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Koulun työntekijöillä on velvoite ohjata oppilas psykologin tai kuraattorin palveluihin, jos hän huomaa sellaisen tarpeen. Tästä ohjaamisesta hänen tulee antaa pääsääntöisesti tieto huoltajalle. Oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun seitsemäntenä työpäivänä yhteydenotosta ja kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana päivänä.

Tarvittaessa oppilaan tukemiseksi ja tuen tarpeen selvittämiseksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Oppilashuolto toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä oppilashuoltona ja lisäksi oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.


Palvelun toteuttaa: 
Rautalammin kunta