suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollon tavoitteet ovat oppilaan hyvän osaamisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen. Kouluilla toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa koulun koko henkilökunnan toimesta sekä yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä yksilökohtaista oppilashuoltoa ja oppilashuollon palveluita.

Oppilashuollon palveluita ovat koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa.

Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Toimi näin

Koulukuraattori ja koulupsykologi ovat saavutettavissa puhelimitse ja Wilman välityksellä.

Kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit ovat tavattavissa kouluilla etukäteen sovittuina päivinä. Muina aikoina huoltajat ja oppilaat voivat olla yhteydessä terveydenhoitajaan puhelimitse tai Wilman välityksellä. Koululääkärin vastaanotolle ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Kiireellisissä asioissa ollaan yhteydessä terveyskeskukseen.

Koulut tiedottavat koulupsykolgin, koulukuraattorin sekä terveydenhoitajan ajantasaiset yhteystiedot huoltajille.

Oppilasta koskevaa oppilashuollollista asiaa voidaan käsitellä asiantuntijaryhmässä joko huoltajan pyynnöstä tai koulun aloitteesta. Ennen käsittelyä huoltajalta tai oppilaalta pyydetään kirjallinen lupa asian käsittelyyn sekä ryhmän kokoonpanoon.

Lisätietoja löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://raahe.fi/perusopetus/oppilashuolto

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2022