suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään ja on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Porissa koko kaupungin oppilashuollon yhteistyötä koordinoi Lasten ja nuorten hyvinvointityön ohjausryhmä, jonka tehtävänä on oppilaitosten oppilashuollon ja hyvinvoinnin palveluiden kehittäminen, koordinointi ja seuranta. Yhteistyötä tehdään myös alueellisesti muodostetuissa hyvinvointiryhmissä, jotka arvioivat ja kehittävät alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin asioita. Lisäksi jokaisella koululla toimii hyvinvointiryhmä työskennellen kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi, sekä koulun oppilashuoltotyötä koordinoiden.

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon, jolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaista oppilashuoltotyötä tehdään niiden työntekijöiden kesken, joille oppilaan asioiden hoitaminen kuuluu ja tarvittaessa perustettavaan asiantuntijaryhmään mietitään yhdessä huoltajan kanssa tapauskohtaisesti, keitä asian käsittelyyn osallistuu.

Koulun toimintaa pyritään suunnittelemaan sellaiseksi, että ilmapiiri on oppilasta tukeva ja ongelmien ennaltaehkäisyyn keskittynyt. Hyvin toteutunut oppilashuoltotyö on osa koulun luontevaa arkipäivää, ja siihen antavat oman panoksensa kaikki koulussa työskentelevät aikuiset.

Toimi näin

Oppilashuoltoon liittyvissä asioissa, ole yhteydessä kouluun. Yhteyttä voi ottaa koulun rehtoriin, opettajaan tai oppilashuollon palveluiden työntekijöihin. Yhteystiedot löytyvät koulujen nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Oppilashuolto kuuluu kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022