suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nivalan kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Nivala
  • Julkinen palvelu

Nivalan kaupungin kouluille on laadittu yhteinen oppilashuoltosuunnitelma, jota voidaan koulukohtaisesti tarkentaa.

Nivalassa toimii ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koko kaupungin opiskelu- ja oppilashuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja arviointi. Ryhmä hyödyntää toiminnassaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, lapsiasianeuvoston raporttia, kouluterveyskyselyä, kouluterveystarkastusten yhteenvetoja ja koulutoimen laadunarviointia.

Koulussa oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllinen oppilashuolto on koko koulua tukevaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yksilökohtainen oppilashuolto käsittää oppilaalle annettavat kouluterveydenhuollon palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskeva monialainen oppilashuolto. Oppilaan hyvinvoinnin tueksi kootaan tarvittaessa oppilaan ja pääsääntöisesti myös hänen huoltajansa suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan asioita.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNivalan kaupunki
Palvelusta vastaaNivalan kaupunki
Alue Nivala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nivalan kaupunki
Päivitetty: 21.8.2020