suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Närpiön kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Närpiö
  • Julkinen palvelu

Närpiössä toimii oppilashuollon moniammatillinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseniä ovat sivistystoimenjohtaja sekä erityisopettajien, erityislastentarhanopettajien, kuraattori- ja psykologipalvelujen, kouluterveydenhoidon sekä sosiaalitoimen edustajat.

Närpiön oppilashuollon paikalliset tavoitteet:

Tukea yleistä ja yksilöllistä hyvinvointia

Luoda terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

Edistää psyykkistä terveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä

Edistää hyvinvointia

Tukea oppimisprosessia

Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville ja kaikille oppilashuoltopalveluista vastuussa oleville. Koulun henkilökunta kantaa ensisijaisen vastuun kouluyhteisön hyvinvoinnista.

Sivistystoimi vastaa oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluista, kun taas perusturvatoimi vastaa kouluterveydenhuollosta ja koululääkäripalveluista.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelusta vastaaNärpiön kaupunki
Palvelun toteuttaaNärpiön kaupunki
Alue Närpiö
Palvelun kieliruotsi
Tekstistä vastaa: Närpiön kaupunki
Päivitetty: 20.6.2019