suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lumijoen kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu

Oppilashuolto toteutuu yhteisöllisenä ja yksilöllisenä oppilashuoltona.

Lumijoella rehtori vastaa yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa Lumijoen peruskoulun yhteisöllisen oppilashuollon toteutumisesta. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki koulun toimijat. Koulun toimintakulttuuri ja toimet, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osaallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä ovat yhteisöllistä oppilashuoltoa.

Yksilöllistä oppilashuoltoa toteutetaan silloin kun huoli oppilaasta on laaja ja huolen aihe liittyy muuhun kuin opetuksen järjestämistä koskeviin asioihin. Yksilöllinen oppilashuolto perustuu aina oppilaan hänen huotajansa suostumukseen. Yksilöllinen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja yksilöllisen oppilashuollon asiat kirjataan yksilölliseen oppilashuoltokertomukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLumijoen kunta
Palvelusta vastaaLumijoen kunta
Alue Lumijoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lumijoen kunta
Päivitetty: 14.1.2020