suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lumijoen kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Lumijoki
  • Julkinen palvelu

Oppilashuolto toteutuu yhteisöllisenä ja yksilöllisenä oppilashuoltona.

Lumijoella rehtori vastaa yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa Lumijoen peruskoulun yhteisöllisen oppilashuollon toteutumisesta. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki koulun toimijat. Koulun toimintakulttuuri ja toimet, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Lumijoen kunta

Palvelusta vastaa

Lumijoen kunta
Tekstistä vastaa: Lumijoen kunta
Päivitetty: 15.1.2024