suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Se kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuetaan oppilaan oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia ja puuttumaan niihin. Oppilashuoltotoimintaa ovat esimerkiksi tukitoimien suunnittelu oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin edistämiseksi, koulukuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Limingan kuntaan on perustettu lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointityöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu myös toimia oppilashuollon ohjausryhmänä. Tämän lisäksi koulun sisällä toimii erilaisia oppilashuolto- ja asiantuntijaryhmiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLimingan kunta
Palvelun toteuttaaLimingan kunta
Alue Liminka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 3.12.2019