suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Se kuuluu kaikille kouluyhteisön jäsenille. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kouluilla toteutetaan yhteisöllistä oppilashuoltoa koulun koko henkilökunnan toimesta sekä yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä toteutetaan yksilökohtaista oppilashuoltoa ja oppilashuollon palveluita. Oppilashuollolla edis ...

Toimi näin

Oppilaalla on oikeus hakeutua palveluiden piiriin myös itsenäisesti ilman huoltajan suostumusta. Myös huoltajat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilashuoltoon. Tällöin yhteydenotosta tiedotetaan huoltajaa. Oppilashuolto on lakisääteistä toimintaa (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki) ja oppilaille maksutonta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Limingan kunta

Palvelusta vastaa

Limingan kunta
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 26.10.2022