suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Laihian yhtenäiskoulu tarjoaa oppilailleen mahdollisuuden keskustella henkilökohtaisesti koulupsykologin ja koulukuraattorin kanssa ja päästä tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle. Vaasa ja Laihia ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja perusterveyspalvelujen järjestämisestä, johon sisältyy myös oppilas- ja kouluterveydenhuolto. Kouluterveydenhoitaja käy jokaisessa kunnan opetusyksikössä vähintään kerran viikossa ja isommissa yksiköissä hän viipyy useamman päivän. Koululääkäri on tavoitettavissa terveystarkastuksen yhteydessä ja tarpeen mukaan muulloinkin terveydenhoitajan kautta.

Koulukuraattori työskentelee neljänä päivänä viikossa ja kiertää kaikissa yksiköissä lukio mukaan lukien viikoittain. Sosiaalityöntekijän tavoittaa kuraattorin kautta. Koulupsykologin vastuualueelle kuuluvat kuntalaiset eskarista lukiolaisiin saakka. Koulupsykologi ja -kuraattori työskentelevät koulujen oppilashuoltoryhmissä. He osallistuvat myös tarvittaessa yksittäisten lasten tai nuorten asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn.

Koulupsykologi antaa neuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota lapsen tai nuoren kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lapsi tai nuori voi käydä keskustelemassa asioistaan myös terapeuttisten tukikäyntien muodossa. Koulupsykologi voi tehdä peruskoulun aikana mm. oppimiseen ja tunne-elämään liittyviä tutkimuksia ja arviointeja sekä ohjata tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Koulukuraattorin työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa lapsen kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia.

Oppilashuollon käytänteistä ja mahdollisuuksista tiedotetaan syksyisin vanhempia. Laihian yhtenäiskoulun oppilashuollon monialainen ohjausryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on yksikkökohtainen ryhmä, joka kokoontuu 1-2 kertaa lukuvuodessa tai tarpeen mukaan useammin. Se vastaa koulun yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Yksilöllisen oppilashuollon asiantuntijaryhmien kokoamiseen kysytään aina oppilaan ja/tai huoltajan lupa. Tarvetta yksilöllisen oppilashuollon kokoontumiseen kysytään lukukausittain kotoa erillisellä tiedotteella.

Toimi näin

Koulukuraattorin tai koulupsykologin tuki yksittäiselle lapselle käynnistyy oppilaan tai opiskelijan, huoltajan, koulun työntekijän tai lasten ja nuorten kanssa työskentelevän ammattihenkilön yhteydenotolla. Alakoulussa ennen yhteydenottoa pyritään keskustelemaan ensin huoltajan kanssa. Lapsen oppilashuollollisen tuen tarvetta arvioidaan yhteisessä keskustelussa yhteydenottajan kanssa.

Yksittäisen lapsen oppilashuollollinen tuki voi käynnistyä myös monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisella. Oppilashuollon työntekijä arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden. Huoltajan kanssa sovitaan yhdessä asian hoitamisen aikataulusta. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Kuraattorin ja psykologin palveluja on saatava määräajassa eli seitsemän työpäivän sisällä pyynnöstä, kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraavana työpäivänä. Opiskelijalla on oikeus saada välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hyvin akuutissa tilanteessa lapsi voidaan ohjata suoraan terveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon, sosiaalipäivystykseen tai paikalle voidaan kutsua tarvittaessa poliisi.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 3.7.2019