suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Oppilashuoltotyö tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä. Siihen kuuluvat mm. koulukuraattorin, koulupsykologin, kouluterveydenhoitajien, koululääkärin, toiminta- ja fysioterapeutin sekä hammashoitolan palvelut. Kouluterveydenhuoltopalvelut järjestää Keuruulla Keski-Suomen seututerveyskeskus. Oppilashuoltotyötä tekevät myös opettajat ja muu koulun henkilöstö. Jokaisella koululla on oma oppilashuoltosuunnitelma, jonka mukaan oppilashuolto toteutuu. Kouluilla toimii oppilashuoltoryhmät, jonka muodostavat vaihtelevasti koulun rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa oppilaan luokanvalvoja ja opettaja sekä muut asiantuntijat. Oppilashuoltopalvelujen käyttäminen on vapaaehtoista ja sen vastaanottamisesta päättää oppilas ja/tai hänen huoltajansa.

Toimi näin

Yhteyttä oppilashuollonhenkilöstöön voi ottaa huoltaja, oppilas itse tai koulun työntekijät, joilla on myös velvoite ohjata oppilas oppilashuollon palvelujen piiriin, jos huomaavat siihen tarvetta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 18.8.2020