suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kankaanpään kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii hyvinvointiryhmä, jonka muodostavat yleensä koulun rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Kankaanpäässä perusopetuksen oppilashuolto koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta eli oppilaiden ja koulussa toimivien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, yksilöllisestä oppilashuollosta eli oppilaskohtaisesta oppilashuollon tuesta, opiskeluhuoltopalveluista eli kouluterveydenhuollosta sekä kuraattori- ja psykologipalveluista sekä monialaisesta hyvinvointityön ja oppilashuollon suunnittelusta ja arvioinnista.

Toimi näin

Oppilashuolto on osa koulun toimintaa. Oppilaat ja huoltajat voivat osallistua koulukohtaisiin hyvinvointiryhmiin. Jos oppilaalla tai huoltajalla on huoli oppilaan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä opettajiin tai oppilashuoltopalveluihin.

Oppilashuoltopalvelujen eli kouluterveydenhuollon, kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan perusopetuksen yhteisessä ja koulujen omissa lukuvuositiedotteissa sekä oppilashuoltosuunnitelmissa.

Aloitteen oppilashuoltopalveluiden (kuraattori, psykologi, kouluterveydenhuolto) piiriin hakeutumisesta voi tehdä oppilas itse, huoltaja, oppilaan opettaja tai muu henkilö, joka on huomannut huolenaiheen. Koska oppilashuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, päätöksen oppilashuoltopalveluiden vastaanottamisesta tekee oppilas ja/tai hänen huoltajansa.

Oppilashuoltopalvelut järjestää osittain sivistyskeskus yhteistyössä PoSa:n kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKankaanpään kaupunki
Palvelusta vastaaKankaanpään kaupunki
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kankaanpään kaupunki
Päivitetty: 25.8.2020