suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen ja opiskelijan mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen sekä koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito, mutta koulutapaturmien ensiavusta huolehditaan. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Määräaikainen terveystarkastus järjestetään kaikille oppilaille vuosiluokan mukaisesti. Terveystarkastuksessa selvitetään oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan terveyttä, kasvua ja kehitystä sekä oppilaan hyvinvointia perhe huomioiden.

Kouluterveydenhuolto edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta ja on osa oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolatoiminnasta alkanutta hyvää yhteistyötä perheiden kanssa.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen ja sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa, kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, vapaa-aikaa ja harrastuksiin liittyvissä asioissa

Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana koulukuraattorille.

Psykologi toimii Joroisissa terveyskeskus- ja koulupsykologin tehtävissä. Hän on käytettävissä 0-17-vuotiaiden lasten ja nuorten oppimiseen, kehitykseen, tunne-elämään ja käytökseen liittyvien pulmien selvittelyssä ja tukemisessa.

Yhteyttä voi ottaa, kun huolta on esimerkiksi lapsen oppimisesta tai käytöksestä, tai kun nuori oireilee, perheessä on vaikea tilanne tai oma vanhemmuus mietityttää. Psykologi on käytettävissä myös konsultatiivisena tukena lasten ja perheiden kanssa toimiville.

Psykologi ohjaa asiakkaat tarvittaessa eteenpäin kasvatus- ja perheneuvontaan, erikoissairaanhoitoon sekä terapioihin. Psykologi on Varkaudessa toimivan Lasten ja nuorten keskus Nikulan työryhmän jäsen, mutta työskentelee Joroisissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarkauden kaupunki
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 1.2.2022